Vložkování se provádí pro zajištění provozně a požárně bezpečného a bezporuchového provozu
spalinových cest a připojených spotřebičů paliv.

Naše společnost se zabývá vložkováním komínů v rodinných a bytových domech, v průmyslových objektech, ale i vysokých továrních (volně stojících) komínů.

Hlavními důvody pro vložkování jsou:

– špatný technický stav komínového průduchu nebo komínové vložky

– výměna spotřebiče nebo přechod na jiný druh paliva

– netěsnost komínového průduchu nebo komínové vložky

– dehtování nebo prolínání kondenzátů spalin do komínového zdiva

– stávající komínový průduch nesplňuje požadavky právních předpisů

Vložkujeme komíny pro odvod spalin spotřebičů na:

  • pevná paliva – krbová kamna a krbové vložky na dřevo, kotle ÚT na dřevo, uhlí, biomasu apod.
  • kapalná palivadieselagregáty, požární čerpadla, kotle ÚT na LTO příp. TTO, technologické spotřebiče na použitý olej apod.
  • plynná palivakotle s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu, kondenzační kotle, kogenerační jednotky, technologické spotřebiče (VZT jednotky, plynové pece) apod.

Materiály komínových vložek:

  • nerezové – pevné a ohebné komínové vložky v tlakových třídách N (podtlakový provoz), P (přetlakový provoz do 200 Pa) a H (vysokopřetlakový provoz do 5000 Pa) pro odvod spalin spotřebičů spalujících všechny druhy paliv
  • plastovépevné a ohebné komínové vložky v tlakových třídách P (přetlakový provoz do 200 Pa) a H (vysokopřetlakový provoz do 5000 Pa) pro odvod spalin spotřebičů na plynná a kapalná paliva s teplotou spalin do 120°C
  • keramicképevné komínové vložky v tlakových třídách N (podtlakový provoz) a P (přetlakový provoz do 200 Pa) pro odvod spalin spotřebičů spalujících všechny druhy paliv

Před vlastním vložkováním je nezbytné provést prohlídku na místě realizace a zjištění dat nutných pro efektivní rekonstrukci stávajícího komína jako jsou:

– technické údaje instalovaného spotřebiče paliv (typ, jmenovitý výkon, druh paliva atd.)

– stavebně technické údaje o průběhu komínu (celková výška, vnitřní rozměr, materiál, zda je komín přímý nebo uhýbaný, jestli nejsou do komína napojeny další spotřebiče, jestli je komín v celé délce průchodný apod.)

– místní podmínky (topografické a environmentální údaje staveniště)

V rámci přípravných prací se následně navrhne výpočtem podle dle ČSN EN 13 384-1,2,3 průřez komínové vložky,- pokud je stávající komínový průduch pro instalaci navržené komínové vložky malý, přistoupí se ke zvětšení komína frézováním, nebo lze v některých případech řešit tento problém vložkováním komínovou vložkou Furanflex