Stavba nebo montáž spalinové cesty může být zahájena po zpracování nezbytné projektové dokumentace (čl. 5.13, ČSN 73 4201 ed.2). Je vždy snazší a levnější upravit spalinovou cestu na papíře než ve skutečnosti! 

Naše společnost nabízí vypracování projektové dokumentace spalinových cest spotřebičů umístěných v rodinných i bytových domech, občanské výstavbě i průmyslových objektech.

Zhotovíme vám projektovou dokumentaci spalinových cest podtlakových, přetlakových i vysokopřetlakových. Jsme tedy schopni vám navrhnout spalinové cesty spotřebičů na pevná paliva (kotle, krby, kamna apod.), kapalná paliva (dieselagregáty, požární čerpadla, technologické spotřebiče apod.) i plynná paliva (kondenzační i nekondenzační kotle, kogenerační jednotky, technologické spotřebiče – pece, pračky, sušičky, mandly apod.).

Součástí projektové dokumentace jsou kromě výkresové části vždy i tepelně technické a hydraulické výpočty spalinových cest a technická zpráva.

V případě volně stojících komínů jsme schopni nabídnout i vypracování projektové dokumentace nosných ocelových konstrukcí vč. základů.