Správnou funkci spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv lze prokázat měřením analyzátorem spalin, kterým lze nejen ověřit komínový tah, ale také zjistit jakou účinnost spalování má provozovaný spotřebič.

Analýzu spalování provádíme:

  • jako součást ověření funkce spalinové cesty při kontrole spalinové cesty dle požadavku technických pravidel TPK 01-02 Kontrola spalinových cest
  • jako součást ověření funkce spalinové cesty při revizi spalinové cesty dle požadavku technických pravidel TPK 05-01 Revize spalinových cest.
  • pro ověření účinnosti spalování spotřebiče paliv
  • pro ověření množství vypouštěných znečišťujících látek

V rámci analýzy spalin zjišťujeme:

  • účinnost spalování spotřebiče vč. teploty spalin, teploty spalovacího vzduchu a přebytku vzduchu (hodnoty mající vliv na účinnost spalování spotřebiče paliv)
  • komínový tah nebo přetlak ve spalinové cestě (pro ověření funkce spalinové cesty)
  • koncentrace CO ve spalinách (vysoký obsah CO může poukázat na špatně seřízený nebo špatně vyčištění spotřebič)
  • koncentrace CO ve vzduchovém průduchu u koncentrických spalinových cest (pro ověření, zda je spalinová cesta těsná)
  • koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou (pro ověření, že se spaliny nevrací do prostoru se spotřebičem paliv a nedojde k ohrožení uživatelů otravou oxidem uhelnatým)

Pro svou práci používáme analyzátory spalin TESTO 330-2 LX a Woehler A550.