Pro bezporuchový, bezpečný, ekonomický a ekologický provoz spotřebiče paliv je nezbytné jeho napojení na odpovídající spalinovou cestu.

Spalinová cesta musí odpovídat typu a provedení spotřebiče, jeho jmenovitému výkonu a také způsobu používání. Poddimenzovaná spalinová cesta nezajistí odvod spalin do volného ovzduší – v lepším případě dojde jen k vypnutí kotle, v horším případě se spaliny vrací do prostoru se spotřebičem a hrozí otrava CO. Je-li naopak spalinová cesta předimenzovaná, spaliny mají malou rychlost, chladnou na stěně komínu, dochází ke ztrátě tahu a spalinová cesta se stává nefunkční. 

Proto je nezbytné při návrhu spalinové cesty vycházet z tepelně technických a hydraulických výpočtů zpracovaných dle ČSN EN 13384-1 Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny nebo ČSN 13384-2 Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny.

Naše společnost využívá pro návrhy spalinových cest dvou u nás nejrozšířenějších výpočtových programů Kesa Aladin a Protech Nový Bor.