Frézováním se především zajišťuje zvětšení rozměru stávajících komínových průduchů a provádí se jako přípravná činnost před vložkováním komínů v případech, kdy stávající komínový průduch nemá dostatečnou velikost pro instalaci výpočtem navržené komínové vložky.  Dalším důvodem pro frézování může být např. i odstranění dehtů z vnitřního povrchu komínového průduchu nebo požadavek na zcela jiné využití stávajícího komína (vedení instalací, odvětrání vnitřních prostor objektu apod.)

Frézovat lze komíny:

  • všech průřezů (čtvercového, obdélníkového, kruhového)
  • přímé i uhýbané
  • vestavěné v objektu, přistavěné nebo samostatně stojící

Frézováním lze odebrat až cca 1/3 tloušťky stěny komínového průduchu, což u běžného domovního komína rozměru 150 x 150 mm s tloušťkou komínového zdiva 150 mm znamená zvětšení rozměru komínového průduchu až na teoretických 250 mm.

Frézovat nelze:

  • staticky narušené komíny
  • komíny s větším úhybem
  • komíny, jejichž stěnu tvoří kov, kámen, osinkocement, železobeton
  • komíny neprůchodné

Frézování ve spojení s vložkováním je oproti zbourání a stavbě zcela nového komínu ekonomičtější, rychlejší a šetrnější variantou rekonstrukce.

Při frézování je nezbytné zajistit přístup na střechu a k ústí komína, stejně jako ke komínovým dvířkům a všech prostor, kterými komín prochází.