U velkého množství lidí ještě přetrvává historická představa, že komín je jen svislá díra ve zdi, do které napojíte kamna, zatopíte a vše funguje. Tak jednoduché to však již dávno není.

Svět se rychle vyvíjí a o spotřebičích paliv a spalinových cestách to platí dvojnásob. Není proto od věci, před rozhodnutím, jak zajistit odvod spalin, vyhledat pomoc odborníků.

S nástupem nových typů spotřebičů jako jsou např. kondenzační kotle, kogenerační jednotky, dieselagregáty a řada dalších speciálních technologických spotřebičů se v posledních letech i problematika spalinových cest stává výrazně komplikovanější. Zatímco dříve jsme znali pouze podtlakové spalinové cesty bez trvalé kondenzace, dnes navrhujeme spalinové cesty přetlakové, vysokopřetlakové i s trvalou kondenzací. Zatímco v roce 1989 jsme si vystačili s dvěma komínovými normami, dnes jich i díky Evropské unii máme více než 40.

Prostřednictvím svého jednatele se podílíme na přípravě kominických předpisů i předpisů týkajících se spalinových cest a to jak v rámci technické normalizační komise České agentury pro standardizaci (TNK 105 – Komíny), tak i v rámci práce v technické komisi Společenstva kominíků ČR. 

Nezabýváme se ale jen teoretickými otázkami. V rámci vlastní činnosti řešíme řadu závad spalinových cest, které vznikly jejich neodborným návrhem či chybami při realizaci, a které v poslední době končí čím dál častěji před soudem. 

Vyhněte se problémům! Volejte zdarma!

Dokážeme poradit i Vám!