Spotřebiče na pevná paliva stále zaujímají významný podíl na trhu. Dnes je v nabídce široká škála spotřebičů pro centrální i lokální vytápění. Při volbě spotřebiče paliv hraje důležitou roli nejen cena paliva, ale také jeho ekologičnost. Právě využití obnovitelných zdrojů energie pro dodávku tepla přispívá zásadně k naplnění požadavků Zákona o hospodaření energií a je proto významným nástrojem při zvažování koncepce vytápění novostavby, či rekonstruovaného objektu. 

S ohledem na požadovanou životnost spalinové cesty se s výhodou využívají komíny s keramickými vložkami.

– specializujeme se na realizaci lehkých systémových komínů renomovaných zahraničních výrobců

– lehký vícevrstvý keramický komín se skládá z vnitřní izokeramické vložky, tepelně izolační vrstvy a komínového pláště z leštěného nerezového plechu

– lehké keramické komíny jsou vhodné pro odvod spalin spotřebičů spalujících:

  • pevná paliva – spotřebiče na dřevo, štěpky, pelety, koks, rašelinu, uhlí
  • kapalná paliva – kotle ÚT na LTO příp. TTO, technologické spotřebiče na použitý olej apod.
  • plynná paliva – spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu, spotřebiče s vířivým plynovým hořákem bez přetlaku na spalinovém hrdle a pracujících:
    • v tlakové třídě N – podtlakový provoz (bez přetlaku na spalinovém hrdle spotřebiče paliv)

Výhody lehkých vícevrstvých keramických komínů:

– kyselinovzdorné

– odolné proti abrazivním účinkům spalin

– obzvláště vhodné pro odvod spalin vznikajících ze spalování pelet nebo štěpků

– vysoká životnost

– rychlá montáž (obvykle je možné postavit komín během jednoho dne)

– vyloučení mokrých procesů (odpadají technologické přestávky a problémy se znečištěním interiéru)

– okamžitá připravenost k provozu

– vhodné pro pasivní a nízkoenergetické objekty

– malá hmotnost (není třeba základ, možnost zavěsit komín na stěnu nebo postavit na podlahu)

– ve srovnání se zděnými komíny menší prostorová náročnost při stejné světlosti komínového průduchu