Jsme společností, která se již více než 25 let s největší profesionalitou zabývá komplexním řešením spalinových cest – od poradenství, přes návrh a realizaci spalinových cest až po závěrečnou revizní zprávu a následné periodické kontroly.

Zakládáme si na spolehlivosti, dobrých vztazích s odběrateli i dodavateli a na rozumném poměru mezi komplexností nabízených služeb, termíny dodání a cenou.

Za více než 25 let existence společnosti jsme zrealizovali tisíce spalinových cest pro stovky spokojených zákazníků z řad firemní i soukromé klientely nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

Caminus s.r.o. v rámci komplexních služeb nabízí:

 • poradenskou činnost k problematice spalinových cest
 • provádění průzkumů stávajících komínů pro vypracování návrhu jejich optimálního využití. Průzkumy jsou prováděny s využitím komínové kamery, endoskopu, radiosondy a dalších diagnostických pomůcek.
 • návrhy spalinových cest dle platných ČSN a ČSN EN vč. výpočtů velikosti spalinových cest a následným vypracováním projektové dokumentace
 • vložkování stávajících komínů vč. frézování komínů
 • vypouzdření komínů, netěsných dešťových a kanalizačních svodů či VZT potrubí nafukovací komínovou vložkou Furanflex
 • dodávku a montáž vícevrstvých komínových těles vedených po fasádě nebo vnitřním prostorem budovy nebo realizovaných jako komíny volně stojící
 • dodávku a montáž nosných konstrukcí pro volně stojící komíny
 • dodávku a montáž ocelových technologických výduchů
 • dodávku a montáž kouřovodů
 • rekonstrukce zděných nebo betonových továrních komínů komínovými vložkami z nekorodující oceli. Rekonstrukce se provádí horolezeckou technikou s využitím zdvihacích mechanismů.
 • vypracování revizní zprávy spalinové cesty
 • provádění periodických kontrol a čištění spalinových cest dle vyhl. 34/2016 Sb.
 • provedení tlakové zkoušky u přetlakových a vysokopřetlakových spalinových cest
 • provedení měření (analýzy) spalování vč. měření komínového tahu
 • provedení 4 Pa / 8 Pa testu