Komín a kouřovod odvede pouze takové množství spalin, jaké množství spalovacího vzduchu se přivede k hořáku spotřebiče paliv. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu může v domácnostech ovlivnit řada podtlakových zařízení, jako např. kuchyňské digestoře, odsávací ventilátory, ale i např. další podtlakové spotřebiče paliv. Bezpečnost provozu spalinové cesty prokáže 4 Pa (8 Pa) test.

Provozní bezpečnost otevřených spotřebičů paliv nesmí být narušena provozem odsávacích zařízení, jako např. větracími zařízeními, teplovzdušnými vytápěcími zařízeními, digestořemi, sušičkami s odvodem vzduchu. To se považuje m.j. za splněné, když se technickými prostředky prokáže, že během provozu spotřebiče nemůže dojít ke vzniku nebezpečného podtlaku.

Jedním ze způsobů je provedení 4 Pa (8 Pa) testu, kterým se prokáže, že při souběžném provozu spotřebiče a odsávacího zařízení nemůže vzniknout nebezpečný podtlak.

Pokud je podtlak v místě instalovaného spotřebiče trvale pod 4 Pa a v případě uzavřených spotřebičů na pevná paliva pod nejvýše přípustným podtlakem uvedeným v technické dokumentaci (v současnosti zpravidla 8 Pa), je současný provoz spotřebiče a vzduch odsávajícího zařízení možný. Pečlivé provedení měření dovoluje korektní vyhodnocení a posouzení bezpečného provozu spotřebiče a zařízení odsávajícího vnitřní vzduch z prostoru. Výsledek měření ukazuje posouzení momentální situace s ohledem na existující stav při měření, výsledek ovlivňující spotřebiče a zařízení pro odsávání vzduchu a stav objektu (např. oken a dveří). Při změně spotřebiče a dalších změn ovlivňujících zařízení nebo při změnách na budově je nezbytné nové posouzení.